นักเรียนอนุบาลอำไพ แสดงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษAmpai Students show their ability.
บทสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นอนุบาล1 น้อง DINNER
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 แสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  PRIKWAAN
Powered by MakeWebEasy.com