นักเรียนอนุบาลอำไพ แสดงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษAmpai Students show their ability.
Self Introduction in Ampai Kindergarten School
Reading Sesssion in Ampai Kindergarten School
Powered by MakeWebEasy.com