ENROLLMENT

  วิธีการสมัคร


1.ผู้ปกครองพาเด็กมาเยียมชมโรงเรียน.

2.กรอกใบสมัคร โดยแนบเอกสารประจำตัวเด็กเช่น สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบัตรประจำตัวผู้ปกครอง

3.ชำระค่าเล่าเรียน

เกณฑ์ การรับสมัคร

  • ชั้นเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ 1.6  ปี
  • ชั้นอนุบาล 1 -3 รับตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
  • นักเรียนที่จะสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563ต้องเกิดก่อน 16 พค.2560 และต้องผ่านการประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ กณีที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน ต้องเข้าคอร์สการปรับพื้นฐานทางภาษาอัวกฤษ ในเดือน มีนาคม 2563

 

 โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1  ปีการศึกษา 2563  ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการพร้อมชำระค่าจองชั้นเรียน (ค่าเล่าเรียน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.  ชำระจำนวน 12,000 บาท  ได้สิทธิ์จองชั้นเรียน

2. ชำระ จำนวน 24,000 บาท ได้สิทธิ์   O จองชั้นเรียน   O เรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษมูลค่า 5,000 บาท      O ลดค่าแรกเข้า 50% จากเดิม 5,500 ลดเหลือ 3,000 บาท

3.กรณีมาสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน ลดค่าเล่าเรียน 5%

แคมป์ปิดเทอมตุลาคม แสนสนุก

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วมแคมป์ตุลาคม ตั้งแต่ 15 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562

  Cooking

 Experiment

 Art

 อนุบาล 3  ติวคอร์สสอบเข้าประถม 1 และฝึกซ้อมกีฬาจังหวัด

  สอนโดยครูเจ้าของภาษาครูฟิลิปปินส์ และครูไทย ผู้เชี่ยวชาญ Powered by MakeWebEasy.com