ENROLLMENT

  วิธีการสมัคร

1.ผู้ปกครองพาเด็กมาเยียมชมโรงเรียน.
2.กรอกใบสมัคร โดยแนบเอกสารประจำตัวเด็กเช่น สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบัตรประจำตัวผู้ปกครอง
3.ชำระค่าเล่าเรียน

เกณฑ์ การรับสมัคร

  • ชั้นเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ 1.6 ปี
  • ชั้นอนุบาล 1 -3 รับตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
  • นักเรียนที่จะสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 ต้องเกิดก่อน 16 พค. 2562 และต้องผ่านการประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ กรณีที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน ต้องเข้าคอร์สการปรับพื้นฐานทางภาษาอัวกฤษ ในเดือน ปลายเมษายน หรือต้นพฤษถาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดเทอม

 

โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ผู้ปกครองที่สนใจชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลด ใบจองชั้นเรียน เพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับมาทาง E-mail ของโรงเรียน โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าจองใดๆ ทางโรงเรียนจะติดต่อไปให้มาชำระเงินในภายหลังค่ะ

โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการพร้อมชำระค่าเล่าเรียน หากผู้ปกครองไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สามารถดาวน์โหลด ใบจองชั้นเรียน เพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับมาทาง E-mail ของโรงเรียน โดยยังไม่ต้องชำระเงินค่าจองใดๆ ทางโรงเรียนจะติดต่อไปให้มาชำระเงินในภายหลังค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com