เครือข่ายต่างประเทศ Internship

โรงเรียนสามภาษาอนุบาลอำไพได้ร่วมมือกับเครือข่ายหลายสถาบัน เช่น La Rochelle จากประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ  กีฬาและเต้นรำ ( บัลเล่ต์) 

We cooperate with many institutions to enrich the education of our students. La Rochelle  University from France supplies  trainees who provide the internships for teaching in sports ,art projects and ballet dancing.