เครือข่ายต่างประเทศ Internship

โรงเรียนสามภาษาอนุบาลอำไพได้ร่วมมือกับเครือข่ายหลายสถาบัน เช่น La Rochelle จากประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ  กีฬาและเต้นรำ ( บัลเล่ต์) 

We cooperate with many institutions to enrich the education of our students:

  • La Rochelle  University from France 
  • Students from Thammasat University
  • Students from  Mae Fah Luang University
  • Students from various local high schools