ประวัติความสำเร็จ Achievements

 

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ทั้งรอบที่หนึ่ง สอง และ สาม

โรงเรียนสามภาษาอนุบาลอำไพ  นักเรียน ผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน  โดยศิษย์เก่าสามารถชนะการแข่งขันทางทักษะวิชาการระดับจังหวัด ระดับ ภาคและระดับประเทศ เช่น สสวท. โอลิมปิกวิชาการ ฯ เพชรยอดมงกุฎทั้งระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นและมัธยมปลาย

สำหรับศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันระดับจังหวัดในหลายสาขาวิชา และได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศในการแข่งขันจินตคณิต  (คณิตคิดเร็ว และ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการว่ายน้ำในระดับภาคเหนือ)

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด

 

 


Congratulations to Ampai students in achieving medals in the Provincial Academic Competition .

 

  

Congratulations.Our ex-students has achieved the science national prize.(Petch Yod Mongkut)

Chanya Pongpaitoon  ,Kanticha Pornsatitkul ,Nattapat Hengsanankul