ประวัติความสำเร็จ Achievements

 

 

 

     
     

 

โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ทั้งรอบที่หนึ่ง สอง และ สาม

โรงเรียนสามภาษาอนุบาลอำไพ  นักเรียน ผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน  โดยศิษย์เก่าสามารถชนะการแข่งขันทางทักษะวิชาการระดับจังหวัด ระดับ ภาคและระดับประเทศ เช่น สสวท. โอลิมปิกวิชาการ ฯ เพชรยอดมงกุฎทั้งระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นและมัธยมปลาย

สำหรับศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันระดับจังหวัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคะแนน เต์ม ในวิชาภาษาอังกฤษ ทุกทักษะ.และได้รางวัลในหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ระดับประเทศในการแข่งขันจินตคณิต 

 

  

Congratulations  to our ex-Ampai students who have achieved the science national prize.  

(Petch Yod Mongkut)

Chanya Pongpaitoon, Kanticha Pornsatitkul, Nattapat Hengsanankul
 
กรุณากรอกข้อความ...