เกณฑ์การรับสมัคร Admission

 

เกณฑ์การรับสมัคร  รับตั้งแต่อายุ 1.6 - 6 ปี

  ADMISSION  :  Accept children from 1 .6 - 6 years old 

 

ชั้นเรียน(Class)

อายุ(Age)

  เตรียมอนุบาล 1 ( Pre.K.1)

1.6 -2.0 yrs

เตรียมอนุบาล2 (Pre.K.2)

     2.0 - 3 yrsอนุบาล 1(K.1)

3-4 yrs

อนุบาล 2(K.2)

4-5 yrs

อนุบาล 3(K.3)

5-6 yrs

 

**  นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถสมัครได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรอเปิดเทอม

 Ampai Tri-Lingual school is accepting enrollment of Kindergarten1  (3  years old) and Pre-Kindergarten  (2 years old)  for the entire school year.

Parents who wish to enroll their child in school for a temporary time period can contact the school
via email (
ampaischool@gmail.com) or telephone  053758294-5

Applications are accepted all year round, but please apply early as seats can be reserved in advance.

  

 Documents that should accompany an application are:

                       1. Two recent photographs of the child, size 1"

                      2. One casual  photograph

                      3. Copy of passport or birth certificate

                      4. House registration

                      5. Health report or vaccination report

                      6. Copy of I. D. and picture of the person (if other than the parents)

                           who will pick up the student