ค่าธรรมเนียม Fee

ชั้นเรียน

Class

ค่าธรรมเนียมรายเทอม

Tuition Fee/  semester

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Registration Fee

ค่าเครื่องแบบ

 School Uniforms

ชั้นเด็กเล็ก(Pre-Kindergarten 1 )

(1.6 - 2  years) 

 ฿ 25,500

( for 6  months)

 

3,000

2,550

   เตรียมอนุบาล 2

(Pre Kindergarten 2)

(2 -3  years)

฿ 23,400

( for 6  months)

 

 

 

 

 อนุบาล 1

K.1

(3  years)

 

฿ 22,900

 ( for 4.5  months)

 

 

 

อนุบาล 2-3

K,2-3

(4-5 years)

 

฿ 20,790

 

 

     

ค่าธรรมเนียมนี้ ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้ The tuition fee includes the service as below :

1. อาหารเช้า  Breakfast

2. อาหารกลางวัน  Lunch

3. ผลไม้ยามบ่าย  Afternoon Fruits

4. สื่อการเรียนการสอนเช่น หนังสือ แบบฝึกหัด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ Materials

5. Morning & afternoon speaking class with an  English native speaker.

6. Chinese Class

7. English & Thai conversation  with the well trained teachers.