ค่าธรรมเนียม Fees

ชั้นเรียน

Class

ค่าธรรมเนียมรายเทอม

Tuition Fee/  semester

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Registration Fee

ค่าเครื่องแบบ

 School Uniforms

ชั้นเด็กเล็ก(Pre-Kindergarten 1 )

(1.6 - 2  years) 

 ฿ 27,000

( for 5.5  months)

 

 

 

 

 

 

฿ 5,000

 

 

 

 


   เตรียมอนุบาล 2

(Pre Kindergarten 2)

(2 -3  years)

฿ 25,200

( for 5.5  months)

฿ 2,550

 อนุบาล 1

K.1

(3  years)

฿ 23,256.75

 ( for 4.5  months)

 

อนุบาล 2

K.2

(4-5 years)

฿ 21,856.75

 

อนุบาล  3

 K.3

(5-6 years)

฿ 20,790

 

     

ค่าธรรมเนียมนี้ ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้ The tuition fee includes extras as below :

1. อาหารเช้า  Breakfast

2. อาหารกลางวัน  Lunch

3. ผลไม้ยามบ่าย  Afternoon Fruit

4. สื่อการเรียนการสอนเช่น หนังสือ แบบฝึกหัด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ All teaching materials

5. Morning & afternoon conversation class with a  Native English speaker

6. Chinese Class

7. English & Thai conversation  with experienced  Filipino and Thai teachers