กิจกรรมเสริมหลักสูตร Extracurricular Activities

โรงเรียนคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามพหุปัญญา จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมหลากลายที่ตอบสนองความสามารถของเขา เช่น

การแข่งขันกีฬา  การเต้นรำ การเต้นบัลเล่ต์   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

Ampai offers a variety of extracurricular activities: 

 • Ballet
 • English Class
 • Saturday morning class
 • Summer school
 • Remedial help
 • Seasonal sports
 • Field trips
 • Gardening
 • Cooking
 • Dental visits
 • Road safety
 • Educational theatrical groups
 • Cultural visits