เรียนกับเจ้าของภาษาและครูประจำชั้นชาวฟิลิปปินส์

 

  กิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนกับครูเจ้าของภาษาทุกวัน และมีครูฟิลิปปินส์เป็นครูประจำชั้น

และมี Internships จาก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ