วัน แม่ Mother Day

   กิจกรรม วันแม่ 2015

(Mother's Day activitiy of 2015)

กิจกรรมวันแม่ได้จัดกิจกรรม ณ โรงแรมบ้านล้านนา

เด็กๆตั้งใจร่วมกิจกรรมด้วความตั้งใจแสดงในกิจกรรมต่าง ทั้งเต้นบัลเล่ต์ การแสดงแต่ละชั้นเรียน และเต้นเพลงอื่นๆรวมถึงการแสดงความเคารพรักคุณแม่