โปรแกรม

  การเริ่มต้นไปโรงเรียนในครั้งแรกสำหรับเด็ก จัดได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทั้งกับตัวของเด็กเองและครอบครัว  โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมที่แยกออกจากครอบครัว  ที่อนุบาลอำไพ เราจะรับหน้าที่นี้ในการเชื่อมรอยต่อระหว่างที่บ้านกับโรงเรียน ด้วยการมอบความรักความอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆพร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ปกครอง

หลักสูตร PRE KINDERGARTEN ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ 

หลักสูตรอนุบาลของเราพัฒนาความมั่นใจความเป็นอิสระความรู้และทักษะชีวิตของเด็ก ๆ ด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาและครูประจำชั้นชาวฟิลิปปินส์

. เรามีหลักสูตรที่บูรณาการอย่างหลากหลาย กิจกรรมเราภูมิใจนำเสนอในหลักสูตรนี้ คือการพัฒนาผู้เรียนผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะโดยมีลิขสิทธิ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนทางด้านประสาทสัมผัส ความพร้อมในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

ที่อนุบาลอำไพ เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษหลัก ซึ่งจะมีครูเจ้าของภาษามาสอนทุกวันทุกห้อง และแต่ละห้องจะมีครูฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงเป็นครูประจำชั้น สำหรับภาษาไทยและจีนนั้นก็จะมีครูผู้ผู้รับผิดชอบป็นผู้สอน.

Powered by MakeWebEasy.com