ชั้นเตรียมอนุบาล

2864 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชั้นเตรียมอนุบาล

หลักสูตร PRE KINDERGARTEN ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้  
ห้องเรียนของเรามีพื้นที่เเพียงพอ สำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปันการอดทนรอคอย และการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ กิจกรรมได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือหรือการทำงานอิสระเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกของกลุ่มและเพิ่มความนับถือตนเอง กิจกรรมที่จะจัดให้เด็กๆเป็นกิจกรรมการเรียนที่เรียนผ่านการเล่น เด็กๆจะเรียนอย่างมีความสุขไปพร้อมกับฝึกทัษะด้านต่างๆคณะครูพร้อมที่จะมอบความรัก ให้ความอบอุ่นและส่งเสริมพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด


Powered by MakeWebEasy.com