ชั้น อนุบาล

3035 จำนวนผู้เข้าชม  | 

  ชั้น อนุบาล

หลักสูตรอนุบาลของเราพัฒนาความมั่นใจความเป็นอิสระความรู้และทักษะชีวิตของเด็ก ๆ
เด็กๆจะได้เรียนรู้ การคำนวณ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา และศิลปะ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ กัน ผ่านจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และการเล่นเป็นวิธีการที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับเด็ก เด็กๆจะมีโอกาสร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก เช่น การสำรวจ ค้นคว้า ทดลอง สังเกต ซึ่งส่งเสริมกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ และได้สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรรมเหล่านี้กับครูเจ้าของภาษาและครูประจำชั้นชาวฟิลิปปินส์

Powered by MakeWebEasy.com