หลักสูตร

585 จำนวนผู้เข้าชม  |  Activities

หลักสูตร

เรามีหลักสูตรที่บูรณาการอย่างหลากหลาย ภายใต้ปรัชญาของ PLAY - BASED  เด็กๆจะเรียน ผ่านการเล่น  เด็กจะได้เรียนรู้ไปพร้อมการค้นคว้า ทดลอง สำรวจ สังเกตทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว  โดยทุกกิจกรรมที่จัดให้มีหลักสูตรนั้น ทางโรงเรียนได้ทุ่มเทพัฒนาเพื่อให้หลักสูตรของอำไพ เป็นหลีกสูตรที่มีประสิทธิิผล ผู้เรียนมีเอกลัษณ์และคูณลักษณะที่โดดเด่น โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษและมีทักษะการคิด  ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยมีลิขสิทธิ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนทางด้านประสาทสัมผัส ความพร้อมในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ
กิจกรรมทำอาหาร เด็กๆจะฝึกทำอาหารอย่างสนุกสนานและสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
การเล่นกลางแจ้งและและฝึกกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่องเล่นสนามมี่หลากหลายที่งในภายในและภายนอกอากคาร และสนามเด็กเล่นที่กว้างใหญ่พอสำหรับนักเรียนทุกคน
•ภาษา เด็กๆจะพีฒนาทักษะทางภาษา ทั้งฟังพูดอ่านเขียน ผ่านนวัตกรรม WHOLE LANGUAGE ที่อนุบาลอำไพเด็กทุกคนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3จะสามารถาื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

Powered by MakeWebEasy.com